Neerlandistiek en burgerschap

Een dialoog tussen het secundair en hoger onderwijs

met Sarah Badwy, Joël Bakker, Jeroen Dera, Feike Dietz, Roeland Harms, Lars Kloet, Jan Rock, Marijke Vos

Neerlandistiek wordt onderwezen op middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Het lijken soms losse werelden, maar er zijn veel gedeelde ambities en hoofdpijndossiers. In deze paneldiscussie spreken docenten/onderzoekers uit het middelbaar en hoger onderwijs met elkaar over zo’n gedeeld aandachtsgebied: burgerschap. Hoe helpt kennis over de Nederlandse taal en cultuur mensen in de vorming tot burger? Wat kan het hoger onderwijs leren van het middelbaar onderwijs, en omgekeerd?  

Dag: vrijdag 5 april

Tijd: 13:30–14:30

Locatie: C3.17