De wonderlijke lotgevallen van de Nederlandse literatuur in het buitenland

Małgorzata (Gosia) Dowlaszewicz (Wrocław) & Orsolya (Orsi) Réthelyi (ELTE Boedapest)

Literatuur in vertaling houdt zich vaak aan andere regels dan op de binnenlandse markt. Soms worden die regels bepaald door persoonlijke contacten tussen verschillende cultuurbemiddelaars, soms door het beleid van organisatie, een andere keer weer door de consecratie van een tekst of een auteur in de vorm van literaire onderscheidingen. Hoe Nederlandse literatuur circuleert in de wereld hangt ook samen met de concrete taalgebieden of bestuurlijke eenheden. Pas als je de bevindingen bij elkaar brengt, krijg een completer beeld van de literaire circulatie. In het project Diversiteit in de transnationale receptie van Nederlandse literatuur DLIT (https://dlit.univie.ac.at/ ) gaan we specifiek in op de minder belichte thema’s, gemarginaliseerde groepen auteurs en doelgroepen die soms buiten de algemene letterkundige belangstelling vallen. In deze workshop nemen we de deelnemers mee naar de wonderlijke wereld van Nederlandse literatuur in haar transnationale en mondiale context.

Dag: vrijdag 5 april

Tijd: 14:30–15:30

Locatie: OMHP C0.23