Iedereen is creepy

Over mensen en monsters

Simone Atangana Bekono

In Iedereen is creepy: over mensen en monsters wordt onderzocht hoe je je eigen nachtmerries omzet in griezelfictie. Wat maakt een tekst spannend, duister of huiveringwekkend? Wat gebeurt er wanneer we zaken die ons angst aanjagen juist inzetten om verhalen te vertellen? En wat gebeurt er met onszelf en ons schrijven, wanneer we ons focussen op het monsterlijke in plaats van het menselijke in personages? 

Dit is een besloten masterclass voor winnaars van de essayprijs! Zij eten gratis pizza mee.

Dag: donderdag 4 april

Tijd: 18:00–20:00

Locatie: OMHP (Deelnemers worden persoonlijk bericht over de locatie.)