Naar een nieuw eindexamenprogramma Nederlands

Sonja van Overmeeren & Maartje Zijnge

Het examenprogramma Nederlands wordt eindelijk herzien! In de zomer van 2024 zullen de geactualiseerde examenprogramma’s Nederlands voor vmbo, havo en vwo in concept worden opgeleverd. In deze sessie lichten Sonja van Overmeeren en Maartje Zijnge (leden van de Vakvernieuwingscommissie Nederlands SLO) toe welke kennis en vaardigheden daarin centraal staan en hoe recente inzichten op het schoolvak hierin verwerkt zijn. 

Dag: donderdag 4 april

Tijd: 13:30–14:30

Locatie: OMHP C3.17